KUBE PÅ LILLE TØYEN

  • Omfang: Omdisponering av kjellerarealer til boenheter.
  • Entreprenør: Totalentreprenør
  • Ferdigstillelse: 2018